• Kleman Ágnes grafikája
  • 1

Gönczöl Klára

A Manóműhely állandó munkatársa

1971. október első napján születtem szép Erdélyországban. A fenyvesek friss levegőjével szívtam magamba mindazt a tudást, amit a falusi élet kínált számomra. Elég korán megérlelődött bennem, hogy óvónő szeretnék lenni, így ebben az irányban kezdtem el tanulmányaimat. A középiskola elvégzése után 1991-94 között tanulmányaimat a „Benedek Elek” Tanítóképző keretén belül működő Pedagógusképző Főiskola levelezős szakán folytattam. Ezután a továbbképzések következtek: 1996-ban a kötelező véglegesítő vizsga után 2000-ben a II. fokozati, 2004-ben pedig az I. fokozati vizsgáimat tettem le. A 2006-2009-es időszakban a Babes-Bolyai Tudományegyetem Tanító- és Óvodapedagógus szakán szereztem meg egyetemi oklevelemet. Közben óvónőként dolgoztam a falumbeli hagyományőrző „Guzsalyas” óvodában. Óvónői munkám során mindig szem előtt tartom a gyermekek szabad személyiségfejlesztését. Hosszú ideje foglalkoztat az egyre inkább feledésbe merülő néphagyományok felelevenítése,fenntartása már kisgyermekkortól kezdődően, hiszen civilizációnk elvesztette azt a természettel összhangban élő harmóniát, amely a korábbi korszakokat még jellemezte. A népi kultúra felelevenítése hozzájárulhat a megfelelő viszony helyreállításához, ha a természeti jelenségekkel való megismerkedés elég korán elkezdődik, és a gyermekek életében fontos szerepet kap. A növények, az állatok a gyermekek érdeklődéséhez nagyon közel állnak, ha ezt megfelelő mederbe tereljük, az élő környezettel egészséges viszonyt alakítunk ki, ennek felnőtt korban megmarad a hatása.

Nemcsak óvónőként, a gyermekekkel foglalkozva érzem szívügyemnek a hagyomány éltetését. Több évig tagja voltam a gyergyószárhegyi Cika néptánccsoportnak, több alkalommal részt vettem az országban (Válaszút, Szamosújvár), valamint Magyarországon (Budapest, Tuzsér, Terény, Balatonzamárdi) szervezett kézműves és hagyományőrző táborokban. Tagja voltam a gyergyószárhegyi Kájoni János vegyes kórusnak, besegítettem a Cika Kulturális Alapítvány által tervezett táncházak, játszóházak, kézműves foglalkozások, ünnepségek megszervezésébe és levezetésébe. Nagyon szeretek néptáncolni, kézműveskedni.

2011 nyarán költöztem az anyaországba házasságunk után.

2013-2021 közötti időszakban az Úri Napsugár Óvodában (Pest megye) kamatoztattam tudásomat.

2021 nyarától a Manóműhely állandó munkatársaként élem életem legszebb pillanatait: csodálatos gyerekek és csodálatos kollégák körében.