• Kleman Ágnes grafikája
  • 1

Mátéfi Erika

A Varázspont igazgatója

1970. október 28-án születtem, Budapesten. Gyermekkoromat átölelte a művészetek szeretete. 10 évig zongoráztam, 6 évig csellóztam és minden szabadidőmet az akkori kultúrházak rajzos ill. alkotó, művészeti foglalkozásain töltöttem.

Gimnáziumi éveim után, a Budapesti Tanítóképző Főiskolát végezetem el 1993-ban, ének-zene és vizuális nevelés szakkollégiumon. Foglalkoztatni kezdett az óvoda-iskola kapcsolata, ezért Szarvason óvónői diplomát is szereztem 1995-ben. Az alternatív Waldorf pedagógiával a főiskolai tanulmányaim alatt foglalkoztam, de első gyermekem óvodáztatásakor gyakorlatban is megismerkedhettem az antropozofiával, ami szintén nagy hatást gyakorolt rám a művészeti nevelés és az indirekció tekintetében.

Majd Vizi Bea óvónő és Vizi Tihamér festőművész Kisbohém Művészkörében és Játszóházában dolgoztam, ahol a szeretetteljes szakmai munka, az elismerés és megbecsülés – amit tőlük kaptam –, kezdett kinyitni és elindítani az én utamon, mialatt tanulmányaimat is folytatva, az egri Eszterházy Károly Főiskola Vizuális nevelés-Rajz Tagozatán tanári képesítést szereztem.

Ekkorra már összeállt bennem, hogy az oktatási rendszerben oly mostoha helyzetű, ám igen nagy fejlesztőerővel bíró művészeti nevelés az, amivel foglalkozni szeretnék, ráadásul minden művészeti ágban, és ha lehet komplexen. Minthogy ez eléggé érintetlen terület a pedagógiában, kutatni kezdtem, de ötleteimet és elképzeléseimet a gyakorlatban is szerettem volna alkalmazni, pici gyermektől a nagyobbacskáig.

Második gyermekem születése utáni három nyugalmas évem során koncepciót és tematikát dolgoztam ki, amely óriási munkával és rengeteg segítséggel létrehozta a Varázsműhely Művészeti Gyermekklubot az Úr 2001. esztendejében.

Egy álomból valóság született. Mára egy tehetséges és képzett művészeti, javarészt pedagógus csapattal dolgozhatom, és tevékenyen vezethetem a kreatív műhelymunkát, az általam és családom által létrehozott Varázsműhelyben.
Mindemellett 2001-től 2013-ig vezettem a Meixner Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Tagozatát nagy sikerrel. Ebben a munkában a művészetterápia és a tehetséggondozás egyformán hangsúlyos volt, és nagy szakmai kihívást jelentett. Hitvallásom a élethosszig tartó tanulás, ezért 2008-tól a Pécsi Tudomány Egyetem bölcsészhallgatója voltam, néprajz szakon végeztem 2012-ben. Kutatásaimat leginkább a paraszti iskolák és a polgári iskolák egykori szerepe kötötte le, valamint a művészeti nevelés és a néprajz viszonya, de gyűjtök népmeséket, népdalokat is a felvidéken és a dunántúli német kisebbségi területeken.

2010-ben elvégeztem a MOME Pedagógiai Intézete által szervezett Művészettel nevelés-Művészetterápiás képzését, felsőfokú művészetpedagógusi szakképesítést szereztem.

Három gyermekem is aktív részese és élvezője a komplex művészeti nevelés gyümölcseinek, és mindezt egy olyan helyen tehetik, melyet egy kicsit hozzájuk hasonlóan saját gyermekemnek érzek: a Varázsműhelyben.
2016-ban megalapítottuk a Varázspont Gyermekfoglalkoztató, Fejlesztő és Művészetpedagógiai Központot.